X00-A / NFA2X

Kabal je predviđen za distributivne niskonaponske nadzemne mreže u gradskim i seoskim područjima. Za napajanje udaljenih objekata i naselja privremenog i trajnog karaktera. Za nadzemne kućne priključke. Smanjuje rizike od kratkog spoja usled dodira provodnika i od preskoka, lako se postavlja i ne zahteva seču stabala duž trase. Može se postavljati na betonske, čelične ili drvene stubove, na konzole pričvršćene na fasade zgrada, neposredno uz fasade, na drvene ili čelične konstrukcije. Kabal poseduje UV zaštitu.

Podeli:

Šifra proizvoda: EMP11022 Kategorija:

Opis

Predviđen je za instalaciju u zgradama, pod otvorenim nebom, u zemlji sa mogucnošcu direktnog ukopavanja i u vodi, a takođe je otporan na otvoreni plamen u skladu sa standardom IEC60332-1. Kabal poseduje UV zaštitu.

Dodatne informacije

Materijal provodnika

Aluminijum

Konstrukcija provodnika

Klasa 2

Izolacija

Umreženi polietilen

Snop

Žile su použene oko nosećeg neutralnog provodnika

Boja spoljnog plašta

Otpornost na plamen

Ne

Maksimalna temperatura u provodniku

90 °C

Minimalna dozvoljena temperatura tokom poleganja

-20 °C

Radijus savijanja tokom rada

6-9 x Da

Radijus savijanja pri poleganju

9-14 x Da

Nominalni naponski nivo Uo

600 V

Nominalni naponski nivo U

1 kV

Ispitni naponski nivo

3 kV

Max dozvoljeni naponski nivo prilikom rada na trofaznoj struji

1,2 kV