Politika privatnosti

ELEKTROMETAL PLUS

POLITIKA PRIVATNOSTI

UVOD

Kompanija “Elektrometal Plus” DOO štiti podatke o ličnosti svojih korisnika i klijenata, te se obavezuje da će štititi njihovu privatnost i omogućiti im da na bezbedan način koristite veb sajt www.elektrometal.rs

Shodno napred navedenom, Poštovani korisnici sajta i klijenti, molimo, upoznajte se sa Politikom privatnosti kompanije “Elektrometal Plus” DOO kako biste razumeli kako se odnosimo prema Vašim ličnim podacima.

Politika privatnosti je dokument koji garantuje zaštitu privatnosti naših korisnika/klijenata na Internetu.

Politika privatnosti se može menjati, te je poželjno da je povremeno proverite.

Prihvatanjem Politike privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se Vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici.

Ukoliko se Politika privatnosti “Elektrometal Plus” DOO izmeni, izmenjeni tekst Politike ćemo objaviti na našoj veb stranici, a korisnici / klijenti će upotrebom našeg veb sajta i davanjem svojih  podataka potvrditi da su saglasni i sa izmenama Politike.

Tražimo samo informacije koje su neophodne i nužne kako bismo što bolje realizovali Vaš zahtev, a za koje nam Vi dajete Vaš lični i nedvosmisleni pristanak.

Vaše podatke strogo čuvamo i dostupni su samo zaposlenima radi obavljanja posla i komunikacije sa vama. Svi zaposleni su dužni da poštuju iste.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste razumeli način na koji prikupljamo, koristimo i obrađujemo Vaše lične podatke. Detaljno ćemo objasniti načine na koje štitimo Vašu privatnost, kako možete da proverite i pristupite Vašim podacima u bilo kom trenutku, da zahtevate njihovu ispravku i brisanje, i kako se vrši nadzor nad strogom primenom ove Politike

1. DEFINICIJE

 • Kompanija “Elektrometal Plus” DOO Vršac, sa sedištem u Vršcu u Ul. Vojvode Knićanina br.4, (u daljem tekstu: „Elektrometal PlusDOO Vršac, „mi”, „nama”, „naše”, „nas”) označava pravno lice koje upravlja sajtom na veb adresi www.elektrometal.rs.
 • Podaci o ličnosti – označavaju podatke koji se odnose na fizička lica koja se u nekom trenutku mogu identifikovati.
 • Korisnik – označava posetioca našeg veb sajta. 
 • Klijent – označava korisnika naših usluga. 
 • Podaci o korišćenju – označavaju podatke koje korisnik svojim jasnim prihvatanjem uslova omogućuje da se koriste u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Kolačići – označavaju male skupove jednostavnih datoteka koji se čuvaju u veb pregledaču korisnika dok pregleda vebsajt.

2. O NAMA I KO KONTROLIŠE INFORMACIJE

 • Ova veb stranica je vlasništvo „Elektrometal Plus” DOO Vršac.
 • „Elektrometal Plus” DOO Vršac je registrovana kompanija u Republici Srbiji sa sedištem u Vršcu u Ul. Vojvode Knićanina br.4;
 • MB: 20607793;
 • PIB: 106467556;
 • imejl adresa: office@elektrometal.rs;
 • šifra delatnosti: 4669;

3. RELEVANTNO ZAKONODAVSTVO

Ova internet stranica je dizajnirana tako da poštuje sledeće domaće i međunarodno zakonodavstvo u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:

 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)
 • Zakon o zaštiti podataka iz 1988. godine (DPA) Ujedinjenog Kraljevstva
 • Australijski zakon o privatnosti iz 1998. godine (APA)
 • Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti iz 2016. godine (GDPR) Evropskog parlamenta i Saveta

4. KO PRIKUPLJA I OBRAĐUJE INFORMACIJE

 • Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i GDPR, svaki korisnik veb sajta ima mogućnost da omogući ili onemogući prikupljanje svojih ličnih podataka.
 • „Elektrometal Plus” DOO Vršac prikuplja i obrađuje sve potrebne podatke od strane lica koja su dala saglasnost da se njihovi podaci obrađuju, sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

5. SAKUPLJAMO INFORMACIJE NA NEKOLIKO RAZLIČITIH NAČINA:
KONTAKTIRANJE PRILIKOM KONTAKT FORMULARA ILI PUTEM MEJLA

 • Kada stupite u kontakt s nama putem kontakt formulara ili putem mejla, lični podaci će biti prikupljeni jedino uz vaš pristanak, tako što ćete označiti da prihvatate Politiku privatnosti i pravila politike za korišćenje kolačića, te vas molimo da pažljivo pročitate naše stranice Politika privatnosti i Politika za korišćenje kolačića.
 • Ovi podaci će biti sačuvani i obrađeni isključivo u svrhu odgovora na vaš upit ili stupanja u kontakt sa vama i za povezanu tehničku administraciju. Ovo uključuje vaše ime, adresu elektronske pošte (u daljem tekstu: imejl), broj telefona, lokaciju, opis vaših potreba i sve ostale informacije koje nam prosledite.
 • Korisnici / Klijenti imaju sledeća prava:

Pravo na pristup – korisnik / klijent ima pravo da zahteva informaciju o tome da li Kompanija obrađuje podatke o ličnosti, kao i pristup tim podacima. Na zahtev istih Kompanija će dostaviti kopiju podataka koje obrađuje.
Pravo na ispravku i dopunu – korisnik / klijent ima pravo da se netačni podaci koji se odnose na njih isprave bez nepotrebnog odlaganja, kao i da se nepotpuni podaci dopune, što uključuje i davanje dodatne izjave.
Pravo na brisanje podataka – korisnik / klijent ima pravo da zahteva brisanje svojih podataka, a naročito:
– ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
– ako je opozvan pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
– ako je podnet prigovor na obradu u skladu sa zakonom;
Pravo na ograničenje obrade – korisnik / klijent ima pravo da se obrada podataka ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:
– ako osporava tačnost podataka, u roku koji omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
– ako je obrada nezakonita, a lice se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
– ako Kompaniji više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih lice traži u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
– ako je lice podnelo prigovor na obradu koja se vrši na osnovu legitimnog interesa, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Kompanije preteže nad interesima lica;
Pravo na prigovor – ako lice smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, korisnik / klijent ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama.
Pravo na prenosivost podataka – korisnik / klijent ima pravo da podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo kompaniji dobije od Kompanije u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku.
Pravo na opoziv pristanka – ako se obrada vrši na osnovu pristanka lica, korisnik / klijent ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.
Pravo na podnošenje pritužbe – korisnik / klijent ima pravo da podnese pritužbu povodom obrade svojih podataka o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Bulevar kralja Aleksandra 15 11120 Beograd Srbija. Email: office@poverenik.rs.

SERVER NA KOME SE HOSTUJE NAŠ VEBSAJT

 • Server na kome je naš vebsajt hostovan održava DreamWeb hosting servis, odnosno kompanija Dream Technologies Group d.o.o.
 • Kada posetite našu veb stranicu, naš veb server beleži podatke o korišćenju, odnosno opšte informacije o vašoj poseti u svrhu broja posete, ali ne prepoznaje i ne snima nikakve individualne informacije o vama. Ne možemo vas lično identifikovati, osim ako nam ne date lične podatke dobrovoljno. Lični podaci se prikupljaju samo ako dobrovoljno objavite takve podatke radi zaključivanja ugovora.
 • Sav saobraćaj (prenošenje datoteka) između ove veb stranice i vašeg pretraživača je šifrovan i isporučen preko HTTPS-a. HTTPS (eng. HyperText Transfer Protocol Secure) označava internet protokol nastao kombinacijom protokola HTTP s protokolom SSL/TLS. Ovaj protokol omogućava kriptovanu komunikaciju i sigurnu identifikaciju veb poslužitelja mreže (eng. internet service provider, ISP).

KOLAČIĆI I PRAVILA U VEZI SA PRIKUPLJANJEM PODATAKA PREKO KOLAČIĆA (ENG. COOKIE POLICY)

 • Kolačići

6. ONO ŠTO ZNAMO O VAMA

 • Prikupljamo samo informacije za koje nam date svoj pristanak
 • Na primer, ne znamo vašu adresu e-pošte, osim ako nam ne pošaljete putem imejla ili formulara. Ove podatke koristimo samo unutar naše kompanije i nećemo ih prodavati ili distribuirati drugim licima.
 • Obim i vrsta podataka koje primamo i čuvamo zavisi od načina na koji koristite sajt www.elektrometal.rs.
 • Većini stranica na sajtu kompanije “Elektrometal Plus” DOO možete pristupiti bez otkrivanja Vašeg identiteta ili bilo kog podatka o ličnosti
 • Mrežni server kompanije prikuplja anonimne logove tokom korisničke posete klijenta/korisnika kako bi nas snabdeli korisnim informacijama za njeno unapređenje, kao i prilikom slanja upita na stranici sa formom “Pošaljite nam poruku” koji korisnik sajta popunjava, po želji.
 • Vaše lične podatke možemo koristiti u promotivne svrhe, kako bismo vam predstavili reklamne materijale “Elektrometal Plus” DOO. Pre prosleđivanja istih tražićemo od vas dozvolu za slanje
 • Možete da se predomislite u vezi sa direktnim marketingom i opozovete svoj pristanak na obradu vaših ličnih podatak u svrhe direktnog marketinga u bilo kom trenutku tako što ćete se odjaviti iz svih marketinških komunikacija, izmeniti svoj korisnički profil ili podatke, a možete nas i kontaktirati. U svakom trenutku možete podneti prigovor na način na koji se vaši lični podaci obrađuju. Ovakav Vaš zahtev treba biti potpisan i datiran, sa jasnom naznakom obradi kojih Vaših ličnih podataka prigovarate i iz kojih razloga. Vaš prigovor možete slati na email office@elektrometal.rs , a po ovom osnovu imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, kao i tužbu nadležnom sudu
 • Vaši lični podaci će se čuvati u tajnosti. Koristiće se samo u svrhe za koje su preuzeti.
 • Na sajtu www.elektrometal.rs u delu “Karijera / Pošalji upit” klijenti i korisnici imaju mogućnost prijave za posao. Prilikom konkurisanja i slanja Biografije prikupićemo Vaše podatke radi obrade I procesuiranja Vaše prijave. Tako prikupljeni podaci koristiće se isključivo u svrhu selekcije Biografija u skladu sa otvorenim pozicijama, stupanja u kontakt sa kandidatom u cilju obavljanja razgovora za posao ili pak potencijalnog zaposlenja u kompaniji “Elektrometal Plus” DOO sa čime su korisnici / klijenti sajta upoznati i saglasni.
 • Sajt kompanije “Elektrometal Plus” DOO sadrži veze ka drugim internet sajtovima i stranicama, koje nisu obuhvaćene ovom Politikom privatnosti i Politikom o kolačićima. Ukoliko odlučite da pristupite tim internet sajtovima, naša pravila Politike ne važe, te će operateri tih stranica moći da prikupljaju informacije od Vas a u skladu sa njihovim Politikama privatnosti I Politikama o kolačićima. Kompanija “Elektrometal Plus” DOO ne snosi odgovornost za podatke koje prikupljaju druge internet stranice.

7. KOLIKO DUGO DRŽIMO VAŠE PODATKE

 • Zadržavamo vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj Politici.
 • Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka.

8. OBRAĐIVANJE PODATAKA OD STRANE TREĆIH LICA

 • Sarađujemo sa nekoliko trećih lica za obradu podataka u naše ime. Ove treće strane su pažljivo odabrane i one su u skladu sa zakonima navedenim u odeljku 3.
 • Google (Privacy policy)
 • Facebook (Privacy policy)

9. NEOVLAŠĆENI PRISTUP BAZAMA PODATAKA

 • Ukoliko dođe do bilo kakve povrede ili nezakonitog upada u bazu podataka našeg sajta ili sajta bilo koje treće strane s kojom sarađujemo a koja obrađuje podatke, o tome obaveštavamo nadležna lica i organe u roku od 72 sata od takve povrede ako se s pouzdanošću potvrdi da su podaci o ličnosti koji su se nalazili u toj bazi ukradeni.

10. IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

 • „Elektrometal Plus” DOO Vršac može izmeniti ovu Politiku privatnosti po potrebi. Ova Politika privatnosti razvijena je sa poslednjim ažuriranjem  na dan godine.
 • „Elektrometal Plus” DOO Vršac zadržava pravo izmene ove Politike privatnosti po potrebi, kako bi se pridržavala i bila u skladu sa izmenama i dopunama u zakonima i propisima.
 • Nećemo eksplicitno obaveštavati naše klijente ili korisnike veb stranica o ovim promenama. Umesto toga, preporučujemo da povremeno proveravate ovu stranicu za bilo kakve promene Politike.
 • Ako smatrate da se „Elektrometal Plus” DOO Vršac ne pridržava ove Politike privatnosti, molimo Vas da kontaktirate s nama putem detalja na našoj stranici.