Često postavljena pitanja (FAQ)

Halogen free kablovi? Šta je to, gde se primenjuju i koliko ima vrsta?

Šta su to halogen free kablovi?

Odomaćeni izraz „Halogen free kablovi“ čini grupa kablova koja u toku gorenja NE ŠIRI POŽAR, NE EMITUJE ŠTETNE GASOVE i IMA SMANJENU GUSTINU DIMA. 

Gde se primenjuju halogen free kablovi?

Kablovi sa poboljšanim karakteristikama u toku gorenja se koriste najčešće u javnim objektima gde boravi veliki broj ljudi (aerodromi, tržni centri, škole, bolnice, poslovni centri, tuneli i drugi javni objekti). Njihov zadatak je da u slučaju požara, prilikom gorenja, ne ispuštaju otrovne gasove i ne šire požar. Neke srodne vrste ovim kablovima zadržavaju i svoju funkciju tokom požara.

Koliko ima vrsta halogen free kablova?

Po svojoj osnovnoj funkciji možemo ih podeliti u dve velike kategorije. To su kablovi sa poboljšanim osobinama pri gorenju tokom požara i kablovi sa funkcijom u požaru E30,E60,E90,E120. Podrazumevaju se i provodnici u oba slučaja. Obe vrste kablova imaju istu zajedničku karakteristiku, a to je da pri gorenju ne oslobadjaju otrovne gasove, medjutim njihova namena nije ista u svim objektima. (više o kablovima sa funkcijom u pročitajte u pitanju br. 2). Ovde dve kategorije takodje razlikujemo i na engleskom jeziku, koristiće izraze „Fire resistant“ – za kablove koji imaju funkciju u požaru i „Fire retardant“ za kablove koji nemaju otrovne supstance, ali takodje nemaju ni funkciju u požaru. 

Koji su standardni halogen free kablovi?

To su kablovi koji su ispitivani po standardima IEC EN 60332-1-2, 61034-2, 60332-3-24. 

Koji tipovi halogen free kablova se najčešće koriste?

Tipovi kablova koji se najčešće primenjuju na područiju EU pa i kod nas samim tim su NHXMH, N2XH, N2XCH, J-H(St)H, JE-H(St)H, LIHCH, NA2XH ali i razne druge vrste kablova kao što su mrežni kablovi, optički ili koaksijalni uz uslov da imaju oznaku LSOH, LSZH ili FRNC. 

Kablovi sa funkcijom u požaru, čemu služe i šta označavaju oznake FE180, E30, E60, E90 i PH120?

Čemu služe kablovi sa funkcijom u požaru?

Osim svoje namene da sprovedu struju kao i bilo koja druga vrsta kablova, kablovi sa funkcijom u požaru preuzimaju veoma važnu ulogu u požaru, pogotovo ako se on dogodi u objektima javne namene u kojima su u tom momentu prisutni ljudi. Oni održavaju svoju funkcionalnost čak i dok gore, te se njima, u objektima javne namene, povezuju ventilacioni uredjaji, linije za dojavu požara, liftovi itd. Odnosno svi sistemi čija je funkcionalnost neophodna da bi se ljudi evakuisali iz objekta zahvaćenog požarom, a pri tome ne emituju otrovne gasove i imaju smanjenu gustinu dima. 

Koji kablovi imaju funkciju u požaru i kako da znamo to?

Kablovi sa funkcijom u požaru su svi kablovi koji su proizvedeni prema standardima DIN VDE 0276-604 (VDE 0276 Teil 604) i DIN VDE 0276-627 (VDE 0276 Teil 627) i DIN VDE 0815 i testirani prema standardima EN 5200 i EN 60331-21 kao obavezno. 

Medjutim, treba naglasiti da nije dovoljno da jedan kabal koji nazivamo kabal sa funkcijom u požaru, ili Fire resistant, samo bude proizveden i testiran prema gore navedenim standardima. Takodje, on mora proći testiranje u sistemu prema standardu DIN 4102-12. To je testiranje sistema kablova u kablovskim regalima i trasama sa obujmicama. Rezultat ovog testiranja razvrstava kabal u jednu od 3 kategorije a to su E30, E60 ili E90. Najčešće zahtevane karakteristike su E30 i E90. 

Napominjemo, samo kablovi koji imaju validan VDE sertifikat zaista mogu pružiti sigurnost da imaju funkciju pri gorenju u požaru. Ovaj podatak je lako proverljiv na web stranici VDE instituta na linku: 

https://www2.vde.com/en/institute/onlineservice/vde-approved-products/pages/Detail-Search.aspx

Da bi kabal dobio VDE sertifikat mora imati i uspešne rezultate testiranja prema standardu DIN 4102-12, samim tim znači da je kompatibilan sa kablovskim regalima u kojima je testiran. Od dobavljača kablova u svakom momentu možete zatražiti rezultate testiranja kako biste proverili koji proizvodjač regala je kompatibilan sa kablovima. Najveća sigurnost u funkcionalnost sistema koji ste projektovali ili postavili je upravo sertifikat o testiranju prema DIN 4102-12. Snimak jednog od testiranja možete pogledati na linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=lUza8KmbDig

Testiranje prema DIN 4102-12 je veoma rigorozan tretman, sprovodi se u uslovima požara koji su teži od od uslova koji se mogu dogoditi u realnim životnim okolnostima. Da bi sertifikat i testiranje bili validni, testiranje mora sprovoditi treća strana, odnosno akreditovana laboratorija koja je sertifikovana prema standardu ISO 17025. 

Ovo pitanje je detaljnije razradjeno iz razloga što svakodnevno svedočimo kablovima lošeg kvaliteta posebno na našem tržištu, gde proizvodjači nemaju neophodnu dokumentaciju i testiranja te na uštrb toga postižu bolju cenu koja je kao takva privlačna investitorima i drugim potrošačima koji najčešće i nisu svesni rizika i mogućih posledica u momentu kupovine.

Šta označavaju oznake na kablu E30, E60 i E90?

Oznaka E30, E60 ili E90 označava koliko minuta (30, 60 ili 90 minuta) dati kabl (zajedno sa regalom ili obujmicom) zadržava svoju funkciju pri požaru. Ovu kategoriju dobija kao rezultat testiranja prema  DIN 4102-12 na trasi (regalu) koji takođe mora da ima oznaku E30, E60 ili E90. Kablovi koji su položeni u klasičnim regalima, a nose oznaku E30, E60 ili E90 ne mogu imati funkciju koja je predviđena standardom DIN 4102-12. Ovo testiranje mozete videti na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=lUza8KmbDig

Šta označava oznaka na kablu FE180?

Oznaka FE180 označava da je tip kabla uspešno prošao ispitivanja prema standardu IEC 60331-21 koji bliže određuje zahteve i performance za izdržljivost izolacije u požaru, osnosno integritet kola. Naime, kabl se u laboratorijskim uslovima drži u plamenu 180 minuta i za to vreme ne sme doći do kratkog spoja ili prekida kabla. To što kabl ima oznaku FE180 ne znači da će raditi na trasi E30, E60 ili E90. Ovo testiranje mozete videti na sledecem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=5su10tIfnTk

Šta označava oznaka na kablu PH120 i kako se on ponaša u sprinkler zoni?

Oznaku PH120 mogu nositi isključivo telekomunikacioni, optički i kablovi za prenos podataka. Ona se obezbedjuje uspešnim rezultatima tokom testiranja prema evropskom standardu EN 50200. Ovo testiranje se odnosi na kablove malog prečnika koji se koriste u strujnim krugovima za hitne slučajeve. Nama je bliže poznato kao testiranje pri gorenju sa šokom. U laboratorijskim uslovima, svakih nekoliko sekundi kabal u toku gorenja doživi fizički stres. Kablovi sa oznakom PH su namenjeni za unutrašnje protivpožarne instalacije gde je neophodno obezbediti funkcionalnost 120 minuta. Medjutim, kada to govorimo potrebno je da napravimo jednu bitnu razliku. PH120 nije uvek 120 minuta. U uslovima testiranja prema standardu EN 50200 kao prisutne imamo samo vatru i fizički stres, i u tim uslovima i u realnosti može se postići 120 minuta funkcionalnosti, odnosno bilo koje ciljano vreme PH30, PH60, PH90 ili PH120, medjutim ukoliko se u testiranje uključi i prskanje vode bitno se menja funkcionalnost kabla i njegova kategorizacija,  onda to znači da testiranje sprovodimo prema standardu EN 50200 + Anex E koji definiše vreme testiranja samo 30 minuta u uslovima vatra+fizički stres+voda. Prisustvo vode ima veoma veliki uticaj na funkcionalnost kabla te to pravi bitnu razliku izmedju PH120 i 120 minuta. Zaključak je da ukoliko kabal označen sa PH120 u realnim uslovima dodje u dodir sa vodom pri gorenju u sprinkler zonama, ne možemo očekivati da će zadržati svoju funkcionalnost duže od 30 minuta. Dok van ovih zona on mora imati naznačenu funkcionalnost.

PH120 testiranje prema standardu EN50200 pogledajte na linku: 

https://youtu.be/3COBbcYSUio

PH30 testiranje prema standardu EN50200 Anex E pogledajte na linku: 

https://youtu.be/jOv2y31CwW4

Sa kojim nosačima kablova u sistemu prema DIN 4102-12 su testirani kablovi sa funkcijom u požaru proizvodjača ERSE KABLO?

ERSE KABLO je sproveo niz testiranja u sistemu prema DIN 4102-12 sa proizvodjačima kablovskih nosača/regala BAKS, NIEDAX i PUK GERPAAS i drugi, sva testiranja su sprovedena u akreditovanim laboratorijama EFECTIS-a ili MPA instituta. 

Na zahtev, uvek smo raspoloženi da podelimo sa Vama rezultate i sertifikate. 

Koji su kablovi za dojavu požara?

Kablovi za dojavu požara imaju uvek CRVENU boju. Za uslove kada je samo potrebna dojava koristi se FIRE SIGNALIZATION CABLE sa PVC izolacijom. Kada kabl treba da bude halogenfree koristi se J-H(St)H…Bd. U slučaju da kabal mora da ispunjava halogenfree i da ima funkciju u požaru koriste se JE-H(St)H..Bd E30, E90, PH120 kablovi.

Šta je kabal NHXHX?

Kabal pod oznakom NHXHX nije našao svoju primenu u Evropi. U prošlosti su ga proizvodile samo naše domaće fabrike i fabrike koje rade isključivo za srpsko tržište. Kabl je sa nesto boljom izolacijom od N2XH, a sa druge strane nema funkciju u požaru. Obzirom na njegovu, gotovo nikakvu prisutnost danas, već i domaće fabrike odbijaju proizvodnju ili nisu više u mogućnosti da ga proizvedu, čak i ukoliko prihvate, njegova proizvodna cena je neuoporedivo veća od cene za kabal N2XH, te se na kraju dolazi do zaključka da ovakav kabal investitoru nepotrebno povećava trošak, bez funkcije u pozaru ili neke druge bitne performanse. U starim projektima gde se ovaj kabal pojavljuje, inženjeri pribegavaju tome da ga iz objektivnih razloga promene u N2XH ili kada su u pitanju zahtevniji objekti sa bezbednosne strane, zamenjuje se kablovima NHXH FE180 E….

Kako proveriti da li je kabal proizveden prema VDE standardu i da li proizvodjač ima sertifikat za proizvodnju prema VDE?

Veoma je lako uočiti razliku i pre i posle kupovine kablova da li je kvalitet VDE Nemačkog instituta zadovoljen pri proizvodnji ili da li je proizvodjač uopste sertifikovao svoje kablove. 

Na kablu pored ostalih oznaka definisanih standardom prema kome se kabal proizvodi, mora da stoji oznaka (VDE)……..(VDE)……… celom dužinom kabla. Napominjemo da su ovi trouglići obavezni kod kablova koji imaju VDE certifikat. Jedan broj proizvodjača odštampa ozvaku VDE na kablu bez trouglica i to onda znači da takvi kablovi nisu proizvedeni prema VDE standardu i sertifikaciji, čak i u slučaju da proizvodjač ima VDE sertifikat. Ovakav slučaj često ume da bude zamka neiskusnim kupcima, koji u tom slučaju plaćaju veću cenu za manji kvalitet. 

Stvari su vrlo jednostavne: 

Proizvodjač koji sertifikuje tip kabla kod VDE instituta može proizvoditi kabal pod punim markiranjem sa gore pomenutim trouglićima uz koji regularno dostavlja važeći sertifikat i onda ste sigurni da je odgovarajući kvalitet u vašim rukama. Medjutim, sa druge strane proizvodjaču niko ne oduzima pravo da piše na kablu šta želi, pa tako i VDE znak bez trouglića. Takvi kablovi NISU proizvedeni prema VDE standardima, već je to marketinški trik proizvodjača da bi kupca doveo u zabludu da kupuje originalan proizvod po dosta nižoj ceni od tržišne.

VDE institut, osim što sertifikuje proizvodnju tipa kabla prema svojim pravilima, deluje i nakon sertifikacije. VDE ima parvo da uzorkuje i testira proizvode koji se nalaze na tržištu širom sveta a nose njihovu oznaku (VDE)▶ , i na taj način održi na zavidnom nivou uslov kvaliteta. Ukoliko VDE institut jednom pronadje pri uzorkovanju kabal koji nosi njihov znak i taj kabal ne zadovoljava kvalitet koji su oni sertifikovali, proizvodjač zauvek gubi pravo da za taj tip kabla sertifikuje proizvodnju u VDE institutu. 

Inače, proces do potpune sertifikacije u VDE institutu traje 2 godine. Nakon prva 2-3 meseca od momenta početka testiranja Proizvodjač dobija sertifikat VDE instituta, naravno ukoliko je za to vreme zaključeno da testirani proizvod zadovoljava minimalne zahteve, ali se testiranje i dalje nastavlja do finalnog. Sertifikat je jedinstven sa jedinstvenim brojem i oročen na 2 godine važnosti, i kao takav ne biva zamenjen ukoliko je posle 2 godine ponovno testiranje pokaže i dalje isti kvalitet, samo u javnoj bazi njegova važnost pod identičnim brojem biva produžena.  

Važnost sertifikata, proizvodjače i njihove sertifikovane tipove kablova možete proveriti na stranici VDE instituta online na linku ispod: 

https://www2.vde.com/EN/INSTITUTE/ONLINESERVICE/VDE-APPROVED-PRODUCTS/Pages/Detail-Search.aspx

Šta je OPGW?

Optical Ground Wire. U poslednjih nekoliko godina ubrzano se radi na zameni jednog provodnika na stubovima za dalekovode u OPGW, kroz koji prolaze optička vlakna i na taj način se ostvaruje prenos podataka kroz već postojeću elektroenergetsku infrastrukturu.

Kako da dobijem cene kablova?

Kakve su cene kablova?

Kada je u pitanju izračunavanje cene kablova, cene šupljih provodnika (cene bez metala) su fiksne za odredjeni vremenski period i na njih se dodaje trenutna važeća cena bakra ili/i aluminijuma na Nemačkoj berzi metala (DEL) ili na Londonskoj berzi LME (zavisno od proizvodjača ili potreba). Na cene šupljih provodnika, zavisno od kategorije klijenta i načina plaćanja odobravamo posebne rabate. Obzirom da cene metala variraju svakodnevno oduvek, a sada cene šupljeg provodnika postaju promenljive na sve kraći vremenski period, pod uticajem trenutnih svetskih dešavanja, savetujemo da se obratite našem prodajnom timu sa zahtevom za vaš projekat, gde će se oni uvek potruditi da omoguće najbolje za dati trenutak. 

Kada se radi o većim projektima, možemo vam odobriti finansiranje, takodje možemo vam garantovati cene narednih nekoliko meseci, a za dugogodišnje partnere imamo još pogodnosti kao što su zamena kablova u toku izvodjenja projekta, kompenzacije, pomoć pri izboru izvodjača itd. 

Kako mogu da kontaktiram prodajni tim Elektrometala Plus?

Kontaktirajte nas upitom na e-mail office@elektrometal.rs , faxom na 013/806-208 ili telefonom na 013/805-393. Ukoliko želite da kontaktirate Ogranak u Beogradu, pozovite 011/41-55-121…28 ili pošaljite mail na office-bg@elektrometal.rs , fax na 011/41-55-129. 

Koja količina kabla se najmanje može naručiti?

Možete naručiti 1 metar kabla isto kao i nekoliko kilometara. Ne postoje uslovi kod sečenja kablova. Možete dobiti i uzorke pre kupovine ukoliko se kabal nalazi na stanju. Jedina ograničenja mogu biti pri istovaru, na gradilištima ili u improvizovanim skladištima, pa valja uzeti u obzir težine zahtevanih dužina kod velikih preseka kablova pri definisanju porudžbine.

Kako da prevezem kablove do gradilišta/skladišta?

Logistički tim Elektrometala Plus organizuje isporuke sopstvenim teretnim vozilima nosivosti od 1t, 5t, 10t i 24t prema zahtevu klijenta u inostranstvu ili u zemlji. Ukoliko želite uslugu isporuke Vaš jedini zadatak je da kažete mesto i vreme našem prodavcu.

Da li u ponudi imate i kablove za železničku infrastrukturu?

Da, imamo sve vrste kablova za železnicu po najnovijim evropskim standardima. Železnica u Srbiji radi na frekvenciji od 50Hz, a pojedine železnice u Evropi rade na 16,333 Hz, te sva uskladjivanja posedujemo. Takodje imamo kablove sa redukcionim faktorima u zavisnosti od potrebe projekta. Što se tiče kablova PNK, njih imamo i na lageru. Uobičajeni preseci za telekomunikacione kablove koje koristi železnica su 0,9mm i 1,4mm.

Kako da znam da je kabal koji kupujem ispravan i da neću imati havariju?

Za sve kablove koje isporučujemo možete dobiti RUTINSKI TEST REPORT koji je vezan za fabrički broj doboša. Ovaj dokument proizilazi kao rezultat testiranja nakon proizvodnje i to za svaki pojedinačni doboš. Na njemu su ispisani uslovi i rezultati testiranja koji su zahtevani standardom prema kome se kabal proizvodi. Kablovi se uvek testiraju na mnogo veći napon od nazivnog. Pa tako ako je nazivni napon 1kV, kabal se testira na 4kV, uobičajeno u trajanju od 5 minuta gde ne sme da dodje do proboja. Ovako testirani kablovi uz pravilnu manipulaciju i skladištenje pružaju potpunu sigurnost. 

Kod nekih kablova kao što su mrežni kablovi, koaksijalni ili instalacioni rutinski se testiraju grupe ili slučajni uzorci, ali i u tom slučaju fabrika izdaje test kojim potvrdjuje da je odredjena grupa ispravna.

Šta je Type test report ili tipski atest?

Tipski atest je dokument, izdat od strane akreditovane laboratorije najčešće, kojim se detaljnije opisuju tehnički rezultati dobijeni testiranjem kabla. Nije u pitanju rutinsko testiranje, već jednokratno testiranje za tip kabla u svim svojim presecima (ako je samo za odredjene preseke to je takodje navedeno) kako bi se jasno uvidele njegove mogućnosti i karakteristike. Ovo testiranje se uglavnom sprovodi radi sertifikacije. Sertifikacija je uslovljena njime, te se smatra da ukoliko proizvodjač ima sertifikat akreditovane laboratorije ima zasigurno i Tipski atest te ovaj dokument nije tako često zahtevan od strane nadzora, projektanata ili investitora.

Copyright © 2021 All rights reserved | Politika privatnosti