Sertifikati kompanije

ELEKTROMETAL PLUS

SERTIFIKATI KOMPANIJE

ISO/IEC 27001:2013

Prodaja kablova i kablovsko konfekcionisanje, prodaja solarnih panela i invertora u saglasnosti sa zadnjom verzijom SoA (verzija 6 od 15.06.2022.)

ISO 14001:2015

Prodaja kablova i kablovsko konfekcionisanje, prodaja solarnih panela i invertora.

ISO 14001:2015

Prodaja kablova i kablovsko konfekcionisanje, prodaja solarnih panela i invertora.

ISO 9001:2015

Prodaja kablova i kablovsko konfekcionisanje, prodaja solarnih panela i invertora.

ISO 9001:2015

Prodaja kablova i kablovsko konfekcionisanje, prodaja solarnih panela i invertora.

ISO 45001:2018

Prodaja kablova i kablovsko konfekcionisanje, prodaja solarnih panela i invertora.

ISO 45001:2018

Prodaja kablova i kablovsko konfekcionisanje, prodaja solarnih panela i invertora.