ZN-S / H01N2

Primena: 

U suvim i vlažnim prostorijama kao kabl kod aparata za zavarivanje.

Materijal provodnika: Bakar 
Materijal plašta: Guma (CR) EM5
Otpornost na plamen: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Otpornost na ulja: EN 60811-2-1
Maksimalna temperatura u provodniku: 85 °C
Maksimalna temperatura tokom rada: -20 / 85 °C
Tip kabla: ZN-S kabl sa normalnom savitljivošću ZN-S kabl sa visokom savitljivošću
Nominalni naponski nivo Uo: 100 V 100 V
Nominalni naponski nivo U: 100 V 100 V
Ispitni naponski nivo: 1 kV 1 kV