TML

TML
Primena: 

Kao kabl za povezivanje podvodnih električnih motora (pumpi) za trajno korišćenje u pijaćoj vodi do temperature od 70 °C i dubine do 600m. Kabl je otporan na hlor i morsku vodu. Predviđen za upotrebu u suvim, vlažnim i mokrim prostorijama sa srednjim mehaničkim opterećenjima.

Materijal provodnika: Bakar 
Konstrukcija provodnika: Klasa 5
Izolacija: Guma EI7
Materijal plašta: Guma (CR) 5GM3
Otpornost na plamen: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Maksimalna temperatura u provodniku: 90 °C
Maksimalna temperatura tokom rada: -40 / +90 °C
Dozvoljena temperatura tokom poleganja: -40 / +90 °C
Tip kabla: TML-J Kabl za potapajuće pumpe TML-O Kabl za potapajuće pumpe
Nominalni naponski nivo Uo: 450 V 450 V
Nominalni naponski nivo U: 750 V 750 V
Ispitni naponski nivo: 2,5 kV 2,5 kV
Obeležavanje žila: boje po VDE 0293 (HD308) boje po VDE 0293 (HD308)