LiHCH

Primena: 

Za prenos signala između elektronskih uređaja, u računarskim sistemima ili u jedinicama za kontrolu procesa sa povećanim zahtevima na elektromagnetnu kompatibilnost.

Materijal provodnika: Bakar
Konstrukcija provodnika: Klasa 5
Izolacija: Bezhalogeno jedinjenje HI1
Ekran: Cu-pletenica
Materijal plašta: Bezhalogeno jedinjenje HM1
Otpornost na plamen: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1                             
Bez halogena: DIN EN 50267/IEC 60754
Maksimalna temperatura tokom rada: -30 / +70 °C
Radijus savijanja tokom rada: 7,5 x DA
Radijus savijanja, tokom kretanja u radu: 15 x DA
Radni kapacitet: 120 nF/km                   
Nominalni naponski nivo Uo: 250 V
Obeležavanje žila: Boje po DIN 47100