JE-LiYCY

Primena: 

Za prenos signala između elektronskih uređaja, u računarskim sistemima ili jedinicama za kontrolu procesa sa povećanim zahtevima na elektromagnetnu kompatibilnost. Ugrađuje se u suvim i vlažnim prostorijama.

Materijal provodnika: Bakar 
Konstrukcija provodnika: Klasa 5
Izolacija: PVC
Ekran: Cu-pletenica
Materijal plašta: PVC 
Boja spoljnog plašta: Siva 
Otpornost na plamen: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1              
Maksimalna temperatura tokom rada: -30 / +70 °C
Radijus savijanja tokom rada: 7,5 x DA
Otpornost izolacije: 20 MOhmxkm
Specifična induktivnost: 0,65 mH/km
Radni kapacitet: 100 nF/km
Nominalni naponski nivo U: 225 V
Obeležavanje žila: Boje + prstenovi
Slabljenje na 800 Hz: 1,1
Dodatni podaci:  Otpor (1 kHz): ca. 370 Ohm
Slabljenje (1 kHz): ca 1,1 dB/km