HSLCH

Primena: 

Bezhalogeni kabl za višestruku primenu u kontrolnim i mernim strujnim kolima sa povećanim potrebama za elektromagnetnom kompatibilnošću. Samo za upotrebu u zatvorenim prostorijama.

Materijal provodnika: Bakarna žila
Konstrukcija provodnika: Klasa 5
Izolacija: Bezhalogeno jedinjenje HI2
Pokrivka žile: Plastična folija
Ekran: Cu-pletenica, kalajisana
Pokrivenost ekrana: 70 %
Materijal plašta: Bezhalogeno jedinjenje HM2
Boja spoljnog plašta: Siva RAL 7001
Vatrootpornost: VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24                         
Gustina dima: DIN EN 61034/IEC 61034
Bez halogena: DIN EN 50267/IEC 60754
Otpornost na ulja: Da
Maksimalna temperatura u provodniku: 70 °C
Maksimalna temperatura tokom rada: -30 / +70 °C
Dozvoljena temperatura tokom poleganja: -5 / +70 °C
Radijus savijanja tokom rada: 5 x DA
Radijus savijanja, tokom kretanja u radu: 10 x DA
Tip kabla: HSLCH-JZ        HSLCH-OZ      
Nominalni naponski nivo Uo: 300 V 300 V
Nominalni naponski nivo U: 500 V 500 V
Ispitni naponski nivo: 2 kV 2 kV
Obeležavanje žila: zeleno-žuta + brojevi brojevi