Telekomunikacioni kablovi

Ovi kablovi se obično koriste u instrumentacionim i kontrolnim sistemima, za prenos analognih i digitalnih signala u hemijskim i petrohemijskim industrijskim objektima, elektranama, industrijama nafte, prirodnog gasa itd. Kablovi sa plavim plaštom pogodni su za primenu u bezbednosnim sistemima. Oklop kabla štiti kabl od mehaničkih uticaja. Osim toga, ovi kablovi mogu se direktno polagati u zemlju. Pogodni su za suve, vlažne, unutrašnje i spoljašnje instalacije.

Još jedna od čestih upotreba je povezivanje računarskih jedinica, ISDN-pod-jedinica i uređaja kao i za prenos podataka. Pogodani su za prenos analognih i digitalnih signala do 16 Mbit/s. Koriste se i za prenos signala između elektronskih uređaja, u računarskim sistemima ili jedinica za kontrolu procesa sa povećanim zahtevima za elektromagnetnu kompatibilnost.

RE-2Y(St)YSWAY-fl

RE-2Y(St)YSWAY-fl

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
J-Y(St)Y

J-Y(St)Y

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
J-2Y(St)Y St III Bd

J-2Y(St)Y St III Bd

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije

Copyright © 2021 All rights reserved | Politika privatnosti