Signalno-kontrolni kablovi

Instrumentalni kablovi

Oklopljeni, signalni kablovi koriste se za prenos podataka do 200 Kbit/s u kontrolnim i operativnim procesima, gde su kablovi izloženi visokim mehaničkim stresovima. Elektrostatički oklop štiti parove od spoljašnjeg elektrostatičkog mešanja. Nizak nivo slabljenja i niska međusobna kapacitivnost omogućuju duge prenosne razdaljine i brzo ubrzavanje pulsa. Ovi signalni kablovi su idealni za fiksnu ugradnju u vlažnim područjima, kao i za direktno polaganje u zemlju.

Fleksibilni kontrolni kablovi

Od velikog značaja za opasne oblasti sa posebnim oznakama (plava). Koriste se kao fleksibilni kontrolni i merni kablovi koji ispunjavaju uslove za ugradnju u električnim aparatima. Ove instalacije nisu uzemljene i zahtevaju posebno strujno kolo. Nisu pogodni za polaganje ispod zemlje. Veoma otporni na ulja.

BayRail® A-2Y(L)2YB2Y

BayRail® A-2Y(L)2YB2Y

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
BayRail® AJ-2Y(L)2YDB2Y

BayRail® AJ-2Y(L)2YDB2Y

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
BayRail® AJ-2YOF(L)2YDB2Y

BayRail® AJ-2YOF(L)2YDB2Y

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije

Copyright © 2021 All rights reserved | Politika privatnosti