RG-11/U-4 Cu/Cu-HFFR

Primena: 

Koristi se kao priključni kabl za KDS-CCTV sistemima u zatvorenom prostoru i satelitskih sistema za koje se traži nisko slabljenje. Ovi kablovi se zbog svojih vatrootpornih svojstava i svoje strukture koriste na prometnim mestima (tržnim centrima, hotelima itd.), gde zdravlje ljudi ne sme biti ugroženo dimom i korozivnih gasova koji proističu od požara.

Provodnik: 1.63 mm Ø bakar punog preseka
Izolacija: 7.20 Ø PE pena
1. Ekran: PE folija presvučena aluminijumom (100 % pokrivenosti)
2. Ekran: Kalajisano bakarno pletivo (60 % pokrivenosti)
Plašt: 10,30 Ø HFFR jedinjenje crno ili sivo
Otpor izolacije (MAX): >2000 M km
Radni kapacitet (MAX): 53 pF/m
Brzina širenja: 82%
Radni napon: 2.0 kV
Ispitni naponski nivo: 5.0 kV
Radijus savijanja: 20 x D mm
Temperaturni opseg: -40°C  / +70ºC
Otpor: 75±3 Ω
Test zapaljivosti: IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2
Gustina dima: IEC 61034-2/VDE 0482-1034-2 EN 61034-2
Test na korozivnost sagorelih gasova: IEC 60754-2/VDE 0482-267-3 EN 50267-2-3