RE-2Y(St)Yv

Primena: 

Za prenos podataka sa brzinama prenosa do 200 Kbit/s u MSR i EDP sistemima. Karakteristike prenosa garantuju visokokvalitetni provodnici i adekvatna zaštita. Kabl je pogodan za fiksnu instalaciju u suvim i vlažnim prostorijama , na otvorenom i za direktno poleganje u zemlju.

Materijal provodnika: Bakar 
Konstrukcija provodnika: Klasa 2, 7-žičana konstrukcija
Izolacija: Polietilen 
Ekran: Al folija presvučena plastikom + odvodna žica punog preseka
Materijal plašta: PVC TM1
Otpornost na plamen: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Maksimalna temperatura tokom rada: -30 / +50 °C
Dozvoljena temperatura tokom poleganja: -5 / +50 °C
Radijus savijanja tokom rada: 7,5 x DA
Otpornost izolacije: 5 MOhmxkm
Specifična induktivnost: 0,75 mH/km
Spojnica K1: 200 pF
Tip kabla: RE-2Y(St)Yv 0,5 mm2 RE-2Y(St)Yv 0,75 mm2 RE-2Y(St)Yv 1,3 mm2
Radni kapacitet: 75 nF/km 75 nF/km 100 nF/km
Otpornost provodnika: 39,2 24,6 14,2
Nominalni naponski nivo U: 300 V 300 V 300 V
Obeležavanje žila: A: crna, B: bela sa brojem A: crna, B: bela sa brojem A: crna, B: bela sa brojem

Konstrukcija:

– dva jezgra upredene u parice + 1 komunikaciono jezgro 0,5 mm2 narandžasto (više parična-verzija)
– parovi složeni u slojevima
– razdvajajuća traka
– ekran od aluminijumom obložene folije sa kalajisanom odvodnom žicom
– spoljni omotač