RE-2Y(ST)Yv PiMF

Primena: 

Kod mernog i kontrolnog inženjeringa. Namenjen za upotrebu kod modernih procesnih računara koji moraju da obrade velike količine podataka, npr. računarskih sistema visokog kapaciteta kod postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenja za tretman otpadnih voda. Ovi kablovi su pogodni za fiksnu ugradnju u suvim ili vlažnim prostorijama. Verzija sa crnim spoljnim omotačem može da se koristi na otvorenom ili za direktno poleganje u zemlju.

Boja spoljnog plašta: Crni za spoljašnju upotrebu
ili plava za suštinski bezbedne sisteme
Otpornost na plamen: Po IEC 60332-1-2
Radni kapacitet: (na 800 Hz max): C/C: 0.5 mm²: 75 nF/km
(na 800 Hz max): C/C: 1.3 mm²: 100 nF/km
Maksimalni radni napon: (nije namenjeno napajanju) 300 V
Induktivnost: Max. 0.75 mH/km
Otpornost izolacije: > 5 GOhm x km
Otpor provodnika: 0.5 mm²: max. 39.2 ohm/km
1.3 mm²: max. 14.2 ohm/km
Minimalni radijus savijanja: Povremeno pomeranje: 15 x spoljnji prečnik
Postavljeno: 7.5 x outer diameter
Slabljenje preslušavanja, kratkog dometa: Na 60 kHz: min. 1.02 dB/km
Ispitni naponski nivo: žila/žila: 2000 V žila/ekran: 600 V
Temperaturni opseg: Povremeno pomeranje: -5°C do +50°C
Postavljeno: -40°C do +80°C
Karakterističan otpor: Otprilike 100 ohms
Obeležavanje žila: a-žila: crna
b-žila: bela sa uzastopnim brojevima: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 itd.

Konstrukcija:

Sedam licni upredene u jedan bakarni provodnik, izolacija provodnika je od polietilena (PE). Provodnici su upredeni u parice, ekran parica napravljen od plastične folije lamirane aluminijumom sa golom bakarnom odvodnom žicom. Pri PiMF obeležavanju koristi se numerisana folija. Kabl sadrži jedan provodnik za komunikaciju (boja jezgra narandžasta); Komunikaciono jezgro je izostavljeno kod jednoparnih verzija. Plastična ekran folija lamirana aluminijumom sa kalaisanom odvodnom žicom. Ojačan spoljašnji omotač od PVC-a . Boja spoljnjeg plašta: crna (RAL 9005) ili plava (RAL 5015).