RE-2X(St)Yv-fl

Primena: 

Za prenos podataka sa brzinama prenosa do 200 kBit/su MSR-i EDP sistemima. Karakteristike prenosa garantuju visokokvalitetno predenje i zaštita. Za fiksnu instalaciju u suvim i vlažnim područjima, kao i za poleganje u zemlju.

Materijal provodnika: Bakar 
Konstrukcija provodnika: Klasa 2, 7-žičana konstrukcija
Izolacija: XLPE
Jedinica rasporeda: Par
Raspored žila: Parovi u slojevima
Ekran preko pramena: Folija
Odvodna žica: Da
Materijal plašta: PVC
Otpornost na plamen: VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. C)        
Maksimalna temperatura tokom rada: -20 / +70 °C
Radijus savijanja tokom rada: 7,5 x DA
Otpornost izolacije: 5000 MOhmxkm
Specifična induktivnost: 1 mH/km
Radni kapacitet: 120 nF/km
Nominalni naponski nivo U: 300 V
Ispitni naponski nivo: 2 kV

Dodatni podaci:

Raspored žila:
– dva jezgra uvijena u parove (ili trojke)
– parovi/ trojke upredene u slojevima
– Identifikacija jezgra: crno-beli sa sekvencijalnom numeracijom