RE-2X(St)YSWAY-fl

Primena: 

Ovi kablovi se obično koriste u instrumentacionim i kontrolnim sistemima, za analogni i digitalni prenos kod hemijske i petrohemijske industrije, elektrana, kod naftne industrije I prirodnog gasa, itd. Direktna veza nije dozvoljena u ambijentu sa niskim izvorima otpora. Kablovi sa plavim plaštom su pogodni za aplikacije kod bezbednosnih sistema. Oklop kabla štiti kabl od mehaničkih uticaja. Osim toga, ovi kablovi mogu direktno biti postavljeni u zemlju. Oni su pogodni za suvu i vlažnu ,unutrašnju i spoljašnju instalaciju.

Materijal provodnika: Elektrolitički žarena bakarna žica (IEC 60228, klasa 2)
Komunikacijsko jezgro: 0,50 mm² (7×0,30 mm)kalajisan I žaren bakar, PE ili
umreženi PE izolirana narandžasta žila. Ekranizovani
par jezgara su grupa komunikacijskog jezgra sa
zajedno uvrnutim slojevima. Spojeni sa PES trakom.
Izolacija: XLPE (EN 50290-2-29)
Celokupni ekran: (St) – 100% pokrivenost AL-PES traka i 0,50mm²
(7×0,30 mm) kalajisana odvodna žica
Unutrašnji plašt: Y – PVC plašt (EN 50290-2-22)
Armatura: SWA – okrugla galvanizovana žičana armatura
Spoljnji plašt: Y – PVC plašt (EN 50290-2-22), RAL 9005 crna,
RAL 5015 plava ili RAL 7001 siva
Otpornost na plamen:(za pojedinačni kabl) IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Otpornost na plamen:(za grupu kablova) IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24
Otpornost na ulje: ICEA S-82-552
UV otpornost: Važi samo kod kablova sa crnim plaštom
Opseg temperature (°C): Postavljeno: -30 °C +90 °C
Fleksibilno: -5 °C +50 °C
Mininalni radijus savijanja (mm): 10 x D
Nominalni naponski nivo U: 300 V 500 V
Presek (mm²): 0,50 0,75 1,00 1,30  1,50 2,50 0,50 0,75 1,00 1,30  1,50 2,50
Provodnik DC otpor (Ω/km): 36,8 25,00 8,51  4,21  2,30  7,56 36,8 25,00 8,51  4,21  2,30 7,56
Kapacitet (800 MHz) (pF/m): PVC: < 250 PE ve XLPE : < 150 PVC: < 250 PE ve XLPE : < 150
Radni napon: Max. 300 V Max. 500 V
Ispitni naponski nivo: (V AC) 1 minut: 1000 2000