RD-Y(St)Y

Primena: 

Kod mernih i kontrolnih kola u industrijskim postrojenjima za prenos analognih i digitalnih podataka do 10 kHz. Za fiksnu instalaciju unutar objekata. Verzija sa plavim spoljnim omotačem je pogodna za primenu u sigurnim strujnim kolima.

Materijal provodnika: Bakar 
Konstrukcija provodnika: Klasa 2, 7-žičana konstrukcija
Izolacija: PVC
Ekran preko žila: Folija
Odvodna žica: Da
Materijal plašta: PVC
Boja spoljnog plašta: Siva 
Otpornost na plamen: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1                       
Maksimalna temperatura tokom rada: -5 / +50 °C
Radijus savijanja tokom rada: 7,5 x DA
Otpor: 130 Ohm
Otpor izolacije: 100 MOhmxkm
Specifična induktivnost: 0,7 mH/km
Spojnica K1: 200 pF
Radni kapacitet: 120 nF/km
Nominalni naponski nivo U: 600 V

Dodatni podaci: Raspored žila: provodnici u parovima (kabl sa 2 para upreden kao zvezda četvorke), 4 para u grupi, grupe u slojevima. Identifikacija grupa po numerisanim spiralama. Identifikacija jezgra: plava, crvena, siva, žuta, zelena, smeđa, bela, crna.