XHP-48 A / NA2XSY

Primena: 

Predviđen je za instalaciju u zemlji, vodi, spolja, kao i u kablovske cevi za napojne stanice, industriju i potrošačku mrežu. Dobre instalacione mogućnosti ovog kabla čine njegovu instalaciju veoma lakom, čak i na teškim rutama. U skladu sa standardom VDE 0276-603 kabal mora biti zaštićen od direktnog izlaganja suncu.

Materijal provodnika: Aluminijum
Konstrukcija provodnika: Klasa 2
Izolacija: XLPE DIX 8
Materijal plašta: PVC DMV 6
Boja spoljnog plašta: Crvena
Otpornost na plamen: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Maksimalna temperatura u provodniku: 90 °C
Maksimalna temperatura tokom rada: 70 °C
Dozvoljena temperatura tokom poleganja: -5 / +70 °C
Radijus savijanja tokom rada: 15 x Da
Parcijalno pražnjenje: 2 pC
Naponski nivoi: XHP-48 A 6/10 kV XHP-48 A 12/20 kV XHP-48 A 18/30 kV
Nominalni naponski nivo Uo: 6 kV 12 kV 18 kV
Nominalni naponski nivo U: 10 kV 20 kV 30 kV
Maksimalni dozvoljeni naponski nivo prilikom
rada 
na trofaznoj struji:
12 kV 24 kV 36 kV
Ispitni naponski nivo: 21 kV 42 kV 63 kV