X00-A / NFA2X

Primena: 

Kabal je predviđen za distributivne niskonaponske nadzemne mreže u gradskim i seoskim područjima. Za napajanje udaljenih objekata i naselja privremenog i trajnog karaktera. Za nadzemne kućne priključke. Smanjuje rizike od kratkog spoja usled dodira provodnika i od preskoka, lako se postavlja i ne zahteva seču stabala duž trase. Može se postavljati na betonske, čelične ili drvene stubove, na konzole pričvršćene na fasade zgrada, neposredno uz fasade, na drvene ili čelične konstrukcije. Kabal poseduje UV zaštitu.

Materijal provodnika: Aluminijum
Konstrukcija provodnika: Klasa 2
Izolacija: Umreženi polietilen
Snop: Žile su použene oko nosećeg neutralnog provodnika.
Boja spoljnog plašta: Crna
Otpornost na plamen: Ne
Maksimalna temperatura u provodniku: 90 °C
Minimalna dozvoljena temperatura tokom poleganja: -20 °C
Radijus savijanja tokom rada: 6-9 x Da
Radijus savijanja – poleganje: 9-14 x Da
Nominalni naponski nivo Uo: 600 V
Nominalni naponski nivo U: 1 kV
Ispitni naponski nivo: 3 kV
Maksimalni dozvoljeni naponski nivo prilikom rada
na trofaznoj struji:
1,2kV