PP44 / NYRY

Primena: 

Napojni i signalni kabal za fiksno poleganje. Predviđen je za poleganje u zemlji, u vodi, unutar objekata i pod otvorenim nebom, u kablovskim kanalicama, i u betonu. Koristi se u elektranama i drugim električnim postrojenjima, u industriji, gradskim mrežama i za povezivanje signalnih uređaja u industriji i saobraćaju. Otporan je na mehanička opterećenja, veoma je otporan na istezanje i može se polagati ležeći i koso, i na terene podložne klizanju.

Materijal provodnika: Bakar 
Konstrukcija provodnika:  Klasa 1, od 50 mm2 klasa 2
Izolacija: PVC 
Materijal plašta: PVC 
Boja spoljnog plašta: Crna
Armatura: Sloj okruglih, galvaniziranih čeličnih žica.
Otpornost na plamen: VDE 0482-332-1/IEC 60332-1
Temperatura tokom rada: -30 / +70 °C
Dozvoljena temperatura tokom poleganja: -5 / +50 °C
Temperatura u kratkom spoju: 160 °C do 5 sekundi
Nominalni naponski nivo Uo: 600 V
Nominalni naponski nivo U: 1 kV
Ispitni naponski nivo : 3.5 kV
Obeležavanje žila: Boje u skladu sa standarom HD308 S2, VDE0293-308