PP42 / NYCWY

Primena: 

Predviđen je za instalaciju u zgradama, pod otvorenim nebom, u zemlji sa mogućnošću direktnog ukopavanja i u vodi, a takođe je otporan na otvoreni plamen u skladu sa standardom IEC60332-1. Kabal poseduje UV zaštitu.

Materijal provodnika: Bakar 
Konstrukcija provodnika:  Klasa 1, od 25 mm2 klasa 2
Izolacija: PVC DIV 4
Koncentrični provodnik: Cu
Materijal plašta: PVC DMV 5
Boja spoljnog plašta: Crna
Obeležavanje metraže: Da
Otpornost na plamen: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1                         
UV-otporan: Da
Maksimalna temperatura u provodniku: 70 °C
Maksimalna temperatura tokom rada: 70 °C
Dozvoljena temperatura tokom poleganja: -5 / +70 °C
Nominalni naponski nivo Uo: 600 V
Nominalni naponski nivo U: 1 kV
Maksimalni dozvoljeni naponski nivo prilikom
rada na trofaznoj struji:
1,2 kV
Ispitni naponski nivo : 4 kV
Obeležavanje žila: Boje po VDE 0293 (HD308)