PP 45 / NYFGY

Primena: 

Napojni kabal za industrijska postrojenja i razvodne kutije. Predviđen je za instalaciju unutar objekata, direktno ukopavanje u zemlju, poleganje u vodu i beton kao i za rad u uslovima teškog mehaničkog opterećenja. Kabal poseduje UV zaštitu kao i zaštitu od glodara.

Materijal provodnika: Bakar
Konstrukcija provodnika: Klasa 1 – od 25 mm klasa 2
Izolacija: PVC YI4
Materijal unutrašnjeg plašta: PVC 
Armatura: Galvanizovana pljosnata čelična žica                           
Materijal spoljnog plašta: PVC YM3
Otpornost na plamen: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Maksimalna temperatura u provodniku: 70 °C
Maksimalna temperatura tokom rada: -5 / +70 °C
Radijus savijanja tokom rada: 15 x Da
Naponski nivoi: PP 45 0,6/1 kV   PP 45 3,6/6 kV  
Nominalni naponski nivo Uo: 600 V 600 V  
Nominalni naponski nivo U: 1 kV 6 kV  
Ispitni naponski nivo: 4 kV 9 kV  
Obeležavanje žila: boje po VDE 0293 (HD308) bež