PP 41-A / ACYAbY (-F)

Primena: 

Napojni kabal predviđen za poleganje najčešće pod zemljom, može se koristiti i u vodi, unutar objekata, kao i u kablovskim kanalicama i u betonu. Upotrebljava se za napajanje u elektranama, trafostanicama, industrijskim pogonima, gradskim mrežama i drugim električnim pogonima. Koristi se u uslovima gde je neophodna zaštita od težih mehaničkih oštećenja, ali kabal ne sme biti izloženi jačem vučnom istezanju. Kabal mora biti zaštićen od korozije, hemikalija, razređivača. Kabl je otporan na UV zračenje.

Materijal provodnika: Aluminijum
Konstrukcija provodnika:  Klasa 1, od 25 mm2 klasa 2
Armatura: Prazna ili hladnovaljana pocinkovana
traka, minimalna debljina od 0,2-0,5mm                          
Unutrašnji plašt: PVC DMV 17
Izolacija: PVC DIV 10
Materijal plašta: PVC DMV 17
Boja spoljnog plašta: Siva standardno ili crna po porudžbini
Otpornost na plamen: SR EN 332-1-2, SR EN 50266-4-2
Maksimalna temperatura tokom rada: 70 °C
Minimalna dozvoljena temperatura tokom poleganja: -5 °C
Temperatura u kratkom spoju: Max. 160 °C
Nominalni naponski nivo Uo: 600 V
Nominalni naponski nivo U: 1 kV
Ispitni naponski nivo AC/DC: 3,5 kV/8,4 kV max. 5 min.
Radijus savijanja pri poleganju: Min. 12 x Da
Sila istezanja pri poleganju: Max. 50 N/mm2