PP00 / NYY

Primena: 

Predviđen je za instalaciju u zgradama, pod otvorenim nebom, u zemlji sa mogucnošcu direktnog ukopavanja i u vodi, a takođe je otporan na otvoreni plamen u skladu sa standardom IEC60332-1. Kabal poseduje UV zaštitu.

Materijal provodnika: Bakar u punom preseku
Konstrukcija provodnika: Klasa 1 – od 25 mm klasa 2
Izolacija: PVC DIV 4
Materijal plašta: PVC DMV 5
Boja spoljnog plašta: Crna
Obeležavanje metraže: Da
Otpornost na plamen: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
UV – otpornost: Da
Maksimalna temperatura u provodniku: 70 °C
Maksimalna temperatura tokom rada: 70 °C
Dozvoljena temperatura tokom poleganja: -5 / +70 °C
Tip kabla: PP00-Y PP00    
Nominalni naponski nivo Uo: 600 V 600 V
Nominalni naponski nivo U: 1 kV 1 kV
Maksimalni dozvoljeni naponski nivo prilikom
rada 
na trofaznoj struji:
1,2kV 1,2kV
Ispitni naponski nivo: 4kV 4kV