NA2XS(FL)2Y

Primena: 

Predviđen je za instalaciju u zemlji, vodi, spolja, kao i u kablovske cevi za napojne stanice, industriju i potrošačku mrežu. Visoka izdržljivost slojevitog plašta od polietilena dozvoljava snažno mehaničko opterećenje tokom instalacije i rada. Uzdužna i radijalna hidroizolacija sprečava prodiranje vode unutar kabla.

Materijal provodnika: Aluminijum
Konstrukcija provodnika: Klasa 2
Izolacija: XLPE DIX 8
Materijal plašta: PE DMP 2
Vezani plašt: Da
Poprečno vodootporan: Da
Uzdužno vodootporan: Da
Boja spoljnog plašta: Crna
Obeležavanje metraže: Da
Vatrootpornost: Ne
UV-otpornost: Da
Maksimalna temperatura u provodniku: 90 °C
Maksimalna temperatura tokom rada: 70 °C
Dozvoljena temperatura tokom poleganja: -20 / +70 °C
Radijus savijanja tokom rada: 15 x Da
Parcijalno pražnjenje: 2 pC
Naponski nivoi: NA2XS(FL)2Y 6/10 kV NA2XS(FL)2Y 12/20 kV NA2XS(FL)2Y 18/30 kV
Nominalni naponski nivo Uo: 6 kV 12 kV 18 kV
Nominalni naponski nivo U: 10 kV 20 kV 30 kV
Maksimalni dozvoljeni naponski nivo 
prilikom rada na trofaznoj struji:
12 kV 24 kV 36 kV
Ispitni naponski nivo: 21 kV 42 kV 63 kV