N2XS2Y

Primena: 

Predviđen je za instalaciju u zemlji, vodi, spolja, kao i u kablovske cevi za napojne stanice, industriju i potrošačku mrežu. Veoma velika mehanička izdržljivost polietilenskog omotača omogućava tokom instalacije i rada veoma visoku mehaničku opterećenost.

Materijal provodnika: Bakar
Konstrukcija provodnika: Klasa 2
Izolacija: XLPE DIX 8
Materijal plašta: Polietilen DMP2
Boja spoljnog plašta: Crna
Otpornost na plamen: Nema
Maksimalna temperatura u provodniku: 90 °C
Maksimalna temperatura tokom rada: 70 °C
Dozvoljena temperatura tokom poleganja: -20 / +70 °C
Radijus savijanja tokom rada: 15 x Da
Parcijalno pražnjenje: 2 pC
Naponski nivoi: N2XS2Y 6/10 kV N2XS2Y 12/20 kV N2XS2Y 18/30 kV
Nominalni naponski nivo Uo: 6 kV 12 kV 18 kV
Nominalni naponski nivo U: 10 kV 20 kV 30 kV
Maksimalni dozvoljeni naponski nivo prilikom
rada 
na trofaznoj struji:
12 kV 24 kV 36 kV
Ispitni naponski nivo: 21 kV 42 kV 63 kV