FG7R / FG7OR

Primena: 

Napojni i signalni kabal predviđen za poleganje u zemlji, u vodi, unutar objekata, u kablovskim kanalicama, kabal nije otporan na mehaničko opterećenje niti jače istezanje. Upotrebljava se u industriji ili kućnim instalacijama, gde se ostvaruju viša električna i termička opterećenja i gde je potrebna veća fleskibilnost i bolja otpornost na gorenje.

Materijal provodnika: Bakar 
Konstrukcija provodnika:  Klasa 5
Izolacija: HEPR, kruta EPM guma
Materijal plašta: PVC 
Boja spoljnog plašta: Siva
Ispuna: Termoplastična guma, vatro-otporan sa smanjenom 
emisijom korozivnih gasova, ne apsorbuje vlagu.
Otpornost na plamen: CEI 20-35/CEI 20-22 II/ IEC 60332-3
Maksimalna temperatura u provodniku: 90 °C
Maksimalna temperatura tokom rada: -25 / +90 °C
Minimalna dozvoljena temperatura tokom poleganja: 0 °C
Nominalni naponski nivo Uo: 600 V
Nominalni naponski nivo U: 1 kV
Ispitni naponski nivo : 4 kV
Maksimalna temperatura prilikom kratkog spoja: 250 °C, maksimalno 5 sekundi