Al-Fe uže / ACSR

Primena: 

Koristi se kao neizolovani nadzemni vod za prenos i snabdevanje električnom energijom. Predstavlja odličnu kombinaciju dobre provodljivosti aluminijuma i veliku otpornost čelika na istezanje.

Materijal provodnika: Aluminijum
Konstrukcija provodnika: Koncetrično použene žile
Vođica: Koncentrično použene pocinkovane čelične žice Al Fe
Gustina: 2,70 kg/dc3   7,78 kg/dc3
Elastičnost: 70.000 Mpa   200.000 Mpa
Koeficijent linearnog istezanja: 23×10-6/ °C   11,5×10-6/ °C