NA2XS2Y

Predviđen je za instalaciju u zemlji, vodi, spolja, kao i u kablovske cevi za napojne stanice, industriju i potrošačku mrežu. Veoma velika mehanička izdržljivost polietilenskog omotača omogućava tokom instalacije i rada veoma visoku mehaničku opterećenost. Za ugradnju u kablovske kanale i u zatvorenom prostoru mora se smatrati da je PE omotač bez halogena, ali ne vatrootporan prema DIN VDE 0482-332-1.

Podeli:

Šifra proizvoda: EMP11011 Kategorija:

Opis

Predviđen je za instalaciju u zgradama, pod otvorenim nebom, u zemlji sa mogucnošcu direktnog ukopavanja i u vodi, a takođe je otporan na otvoreni plamen u skladu sa standardom IEC60332-1. Kabal poseduje UV zaštitu.

Dodatne informacije

Materijal provodnika

Aluminijum

Konstrukcija provodnika

Klasa 2

Izolacija

XLPE DIX 8

Materijal plašta

Boja spoljnog plašta

Otpornost na plamen

Nema

Maksimalna temperatura u provodniku

90 °C

Maksimalna temperatura tokom rada

Dozvoljena temperatura tokom poleganja

-20 / +70 °C

Radijus savijanja tokom rada

15 x DA

Parcijalno pražnjenje

2 pC

Naponski nivoi

NA2XS2Y 6/10 kV / NA2XS2Y 12/20 kV / NA2XS2Y 18/30 kV

Nominalni naponski nivo Uo

6 kV / 12 kV / 18 kV

Nominalni naponski nivo U

10 kV / 20 kV / 30 kV

Max dozvoljeni naponski nivo prilikom rada na trofaznoj struji

12 kV / 24 kV / 36 kV

Ispitni naponski nivo

21 kV / 42 kV / 63 kV