BayRail® AJ-2YOF(L)2YDB2Y

Kao železnički signalizacioni kabl, u železničkim kontrolnim centrima, sistemima nadzora i sličnim objektima, pod uslovom da korišćenje specijalnih signalizacionih kablova (npr. PZB kablovi) nije propisano. Kablovi su vodonepropusni po dužini zbog nisko kapacitativne ispune i poprečno vodonepropusni zahvaljujući višeslojnom omotaču.

Podeli:

Šifra proizvoda: EMP11074 Kategorija:

Opis

Predviđen je za instalaciju u zgradama, pod otvorenim nebom, u zemlji sa mogucnošcu direktnog ukopavanja i u vodi, a takođe je otporan na otvoreni plamen u skladu sa standardom IEC60332-1. Kabal poseduje UV zaštitu.

Dodatne informacije

Prečnik provodnika

0,9 / 1,4 / 1,8

Otpornost provodnika (par provodnika) Ω/km

≤ 28,9 / ≤ 11,9 / ≤ 7,2

Otpor izolacije GΩxkm

≥ 1,5 / ≥ 1,5 / ≥ 1,5

Radni kapacitet na 800 Hz nF/km

≤ 115 / ≤ 145 / ≤ 145

Za centralnu četvorku nF/km

≤ 120 / ≤ 155 / ≤ 155

Test naizmeničnog napona 50 Hz

:

Žila-žila Veff

2500 / 2500 / 2500

Kontinuirani radni napon

:

Jednosmerna struja V

≤ 600 / ≤ 600 / ≤ 600

Naizmenična struja Veff

≤ 420 / ≤ 420 / ≤ 420

Temperaturni opsezi

:

Tokom poleganja, instaliranja °C

-10 do +60

Posle poleganja, instaliranja °C

-40 do +60

Dodatni podaci

AJ – Spoljnji kabl sa induktivnom zaštitom
2Y – Izolacioni pokrivač od polietilena
OF – Punjenje kablovskog sklopa ispunom slabe kapacitativnosti
(L)2Y – Lamirani plašt od polietilena
D – Ekran napravljen od bakarnih žica
B – Oklop
2Y – Spoljnji zaštitni plašt napravljen od PE
S – Signalni kabl
(H145) – Maksimalni radni kapacitet vrednost na 800 Hz, 145nF/km
rk – Karakteristika redukcionog faktora