P, PF / H05V-K/-U

Primena: 

Za unutrašnje povezivanje u razvodnim kutijama i drugim električnim uređajima. Za ugradnju u zatvorenim kanalima i cevima.Nije za direktnu ugradnju ispod maltera.

Materijal provodnika: Bakar 
Izolacija: PVC TI1
Otpornost na plamen: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1                   
Maksimalna temperatura u provodniku: 70 °C
Maksimalna temperatura tokom rada: 70 °C
Tipovi kabla: P PF
Konstrukcija provodnika: klasa 1 klasa 5
Nominalni naponski nivo Uo: 300 V 300 V
Nominalni naponski nivo U: 500 V 500 V