Optical Dataline I-V(ZN)H

Primena: 

Zatvoreni distributivni kabl sa čvrstim ublaživačem i bezhalogenim omotačem. Za montažu na nosače kablova i u vodovima. Kabl nudi do 24 vlakna, koja se mogu direktno spojiti sa konektorima i pogodni su za montažu na terenu.

Kvalitet vlakana: Vidi stranicu: Kolorno označavanje optičkih data kablova
Element: Čvrst ublaživač
Bez metala: Da
Materijal plašta: Bezhalogeno jedinjenje HM1
Otpornost na plamen: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Maksimalna temperatura tokom rada: -20 / +60 °C
Dozvoljena temperatura tokom poleganja: -20 / +60 °C