Optical Dataline A-DQ(ZN)B2Y

Primena: 

Optičkog kabla sa centralnom cevi sa nemetalnim oklopom i zaštitom od glodara. Bubreći element unutar žile obezbeđuje uzdužnu vodonepropusnost kabla. Hrapav i otporan na habanje PE plašt omogućava jednostavnu instalaciju u cevima ikanalima. Plašt je bez halogena, ali nije otporan na plamen.

Kvalitet vlakana: Vidi stranicu: Kolorno označavanje optičkih data kablova
Element: Ispunjena široka cev
Bez metala: Da
Oklop: Stakleno predivo
Materijal plašta: Polietilen
Boja spoljnog plašta: Crna
Obeleževanje metraže: Da
Otpornost na plamen: Ne
UV-otpornost: Da
Maksimalna temperatura tokom rada: -20 / +70 °C
Dozvoljena temperatura tokom poleganja: 0 / +50 °C