NHXCH FE180/E90

Primena: 

Za ugradnju u suvim i vlažnim prostorijama, takođe za direktno postavljanje u betonu, ali nije za direktno poleganje u zemlju i nije za korišćenje u vodi. Kabl ima poboljšanu otpornost na plamen i može da se koristi u javnim zgradama sa visokim zahtevima bezbednosti. Kablovi su bez halogena, niske gustine dima i vatrootporni prema VDE 0472 deo 814 (180 min. = IEC331). Štaviše kabl je prošao test od 90 min. funkcije u požaru prema DIN 4102 deo 12 (E 90) za sve tzv. standardne-instalacione sisteme (regale i plafone) i pogodan je za ugradnju u požarne alarmne sisteme, sigrnosna osvetljenja i druge hitne sisteme snabdevanja električnom strujom prema VDE 0108. Poseban test sertifikat o integritetu kola izdaje “Zvanični Zavod za ispitivanje materijala za građevinsku industriju“. Za izračunavanje električnih sistema sa integritetom kola mora se uzeti u obzir da električna otpornost bakarnih provodnika na 1000° C je oko 4,5 puta veća nego na 20° C, a trenutni kapacitet mora da bude smanjen.

Materijal provodnika: Bakar
Konstrukcija provodnika: Klasa 1, od 25 mm2 klasa 2
Izolacija: Bezhalogeno jedinjenje HI1
Koncentrični provodnik: Cu
Materijal plašta: Bezhalogeno jedinjenje HM1
Boja spoljnog plašta: Narandžasta
Otpornost na plamen: VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. C)         
Gustina dima: DIN EN 61034/IEC 61034
Bez halogena: DIN EN 50267/IEC 60754
Vatrootpornost: FE 180 (IEC 60331)
Funkcija u požaru: E 90
Maksimalna temperatura u provodniku: 90 °C
Maksimalna temperatura tokom rada: -5 / +70 °C
Radijus savijanja tokom rada: 12 x DA
Nominalni naponski nivo Uo: 600 V
Nominalni naponski nivo U: 1 kV
Maksimalni dozvoljeni naponski nivo 
prilikom rada na trofaznoj struji:
1,2 kV
Ispitni naponski nivo: 4 kV
Obeležavanje žila: Boje po VDE 0293 (HD308)