NA2XH

Primena: 

Posebno vatrootporan; napolju, u betonu, u zatvorenom prostoru i na kablovskim kanalima gde se ne očekuju oštećenja.

Materijal provodnika: Aluminijum
Izolacija: XLPE
Materijal plašta: Bezhalogeno jedinjenje HM4
Otpornost na plamen: IEC 60332-1
Gustina dima: DIN EN 61034/IEC 61034
Korozivnost gasova: IEC 60754
Bez halogena: DIN EN 50267/IEC 60754
Maksimalna temperatura tokom rada: 90 °C
Minimalna temperatura prilikom poleganja: -20 °C
Minimalna temperatura tokom rada: -40 °C
Tip kabla: NA2XH-J NA2XH-O
Nominalni naponski nivo Uo: 600 V 600 V
Nominalni naponski nivo U: 1 kV 1 kV
Ispitni naponski nivo: 4 kV 4 kV
Obeležavanje žila: boje po VDE 0293 (HD 308) boje po VDE 0293 (HD 308)