JE-LiHCH

Primena: 

Za prenos signala između elektronskih uređaja, u računarskim sistemima ili jedinicama za kontrolu procesa sa povećanim zahtevima na elektromagnetnu kompatibilnost.

Materijal provodnika: Bakar 
Konstrukcija provodnika: Klasa 5
Izolacija: Bezhalogeno jedinjenje HI1
Ekran: Cu-pletenica
Materijal plašta: Bezhalogeno jedinjenje HM2
Otpornost na plamen: VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. C)                
Gustina dima: DIN EN 61034/IEC 61034
Bez halogena: DIN EN 50267/IEC 60754
Maksimalna temperatura tokom rada: -30 / +70 °C
Dozvoljena temperatura tokom poleganja: -5 / +70 °C
Radijus savijanja tokom rada: 7,5 x DA
Otpornost izolacije: 20 MOhmxkm
Specifična induktivnost: 0,65 mH/km
Radni kapacitet: 120 nF/km
Nominalni naponski nivo Uo: 250 V
Ispitni naponski nivo: 1,2 kV
Obeležavanje žila: Boje + prstenovi