JE-H(St)H FE180/E30-E90 BMK

Primena: 

Za prenos signala između elektronskih uređaja, u računarskim sistemima kontrolno procesnim jedinicama u požaru ugroženim područjima sa visokom koncentracijom ljudi ili materijalne vrednosti, za ugradnju kola sa integritetom kola E30/E90 prema DIN 4102 deo 12, sa testiranim kablovskim sistemima. Za fiksnu instalaciju u suvim i vlažnim mestima na sertifikovanim sistemima nosača. Zbog posebne štampe na plaštu ovaj kabl je posebno dizajniran za upotrebu u sistemima signalizacije od požara.

Materijal provodnika: Bakar 
Izolacija: Bezhalogeno jedinjenje HI1
Ekran: Folija
Odvodna žica: Da
Materijal plašta: Bezhalogeno jedinjenje HM2
Bolja spoljašnjeg plašta: Crvena
Otpornost na plamen: VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. C)        
Gustina dima: DIN EN 61034/IEC 61034
Bez halogena: DIN EN 50267/IEC 60754
Vatrootpornost: FE 180 (IEC 60331)
Integritet kola: E30-E90
Maksimalna temperatura tokom rada: -5 / +50 °C
Radni kapacitet: 120 nF/km
Obeležavanje žila: Boje + prstenovi

Dodatni podaci: Raspored žila: Provodnici uvijeni u parovima, 4 para postavljena u pod-jedinice (2-parni kabl upreden kao jedna zvezda četvorke), pod-jedinice postaljene u slojevima. Identifikacija jezgra: Osnovna boja svake grupe su kontinuirane sekvence: plava, crvena, siva, žuta, zelena, smeđa, bela, crna. Snopovi su identifikovani po boji prstenova na izolaciji.