J-H(St)H

Primena: 

Bezhalogeni komunikacioni kabl. Za povezivanje komunikacionih jedinica u zatvorenom prostoru u vlažnim i suvim prostorijama na i ispod maltera. Za spoljnu montažu kabl mora biti zaštićen od direktnog sunčevog zračenja.

Materijal provodnika: Bakar 
Izolacija: Bezhalogeno jedinjenje HI1
Ekran: Al-folija presvučena plastikom + odvodna
bakarna žica punog preseka
Materijal plašta: Bezhalogeno jedinjenje HM1
Otpornost na plamen: VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. C)        
Gustina dima: DIN EN 61034/IEC 61034
Bez halogena: DIN EN 50267/IEC 60754
Maksimalna temperatura tokom rada: -5 / +50 °C
Spojnica K1: 300 pF
Radni kapacitet: 120 nF/km
Nominalni naponski nivo U: 300 V

Dodatni podaci: Raspored žila: 4 žile uvijene u zvezdečetvorke, 5 zvezdi-četvorki upredeno u jednu pod jedinicu, pod jedinice postavljene u slojevima. Identifikacija žila: zvezde-četvorke svake grupe su kontinuirane: crvena, zelena, plava, žuta, bela. Žile unutar jedne zvezde-četvorke obeležene su prstenovima:

a-žila 1: bez prstena
b-žila 1: jedan prsten, široki prored
a-žila 2: dupli prsten, široki prored
b-žila 2: dupli prsten, uzak prored