J-2Y(St)Y St III Bd

Primena: 

Za povezivanje računarskih jedinica, ISDN-pod-jedinica i uređaja za prenos podataka. Pogodan je za prenos analognih i digitalnih signala do 16Mbit/s. Za ugradnju u suvim i vlažnim prostorijama.

Materijal provodnika: Bakar 
Konstrukcija provodnika: Pun, klasa 1
Izolacija: Polietilen
Konstrukcija žile: Četvorke
Raspored žila: Grupe
Ekran preko žile: Folija
Odvodna žica: Da
Materijal plašta: PVC 
Boja spoljnog plašta: Siva RAL 7032
Otpornost na plamen: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1                               
Maksimalna temperatura tokom rada: -30 / +70 °C
Dozvoljena temperatura tokom poleganja: -5 / +50 °C
Radijus savijanja tokom rada: 7,5 x DA
Otpor: 100 Ohm
Otpor izolacije: 5000 MOhmxkm
Spojnica K1: 400 pF
Spojnica K9-12: 100 pF
Radni kapacitet: 52 nF/km
Nominalni naponski nivo U: 300 V

Dodatni podaci: Raspored žila: 4 provodnika uvijena u zvezdu četvorke, 5 zvezdi četvorke upredeno u jednu pod-jedinicu, podjedinice slagane u slojevima. Identifikacija jezgara: Zvezde četvorke svake grupe su u kontinuitetu: crvena, zelena, siva, žuta, bela. Jezgra u okviru jedne zvezde četvorke obeležene su prstenovima:

a-žica 1: bez prstena
b-žila 1: jedan prsten, široki prored
a-žila 2: dupli prsten, široki prored
b-žila 2: dupli prsten, uzak prored