Izolovani provodnici i kablovi

Izolovani provodnici

Koriste se za ugradnju u cevima i kanalima, na i ispod maltera, za unutrašnje instalacije električnih aparata, distributivne alate, kao i za autobuse i šinska vozila.
Od širokog spektra izolovanih provodnika, posebno izdvajamo tipove bez halogena, vatrootporne, kao i one koji su otporni na većinu ulja i maziva.

Gumeni izolovani kablovi

Gumeni izolovani kablovi imaju široku primenu – povezivanje električnih aparata, (usisivači, kuhinjski aparati, lemilica itd.) sa malim mehaničkim stresom u domaćinstvima, kuhinjama i kancelarijama. Takođe, upoztebljavaju se za fiksno ili fleksibilno priključenje aparata sa niskim mehaničkim stresom u suvim, vlažnim i mokrim područjima i na otvorenom. Neki kablovi su otporni na ulja, UV-zračenje i ozon. Veoma pogodni za primenu u vetro generatorima na srednjim stresovima. Neki od tipova u slučaju vatre ispuštaju samo male količine dima i korozivnih gasova. Neke vrste kablova su otporne na kiseline, baze i ulja.

D-EPN / NGFLGÖU

D-EPN / NGFLGÖU

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
(N)GFLCGÖU

(N)GFLCGÖU

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
ŽEPN-FJ / NSGAFÖU

ŽEPN-FJ / NSGAFÖU

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
PV1-F

PV1-F

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
SIF

SIF

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
SiSi / SiHF

SiSi / SiHF

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
YFAZ

YFAZ

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
NSSHCÖEU

NSSHCÖEU

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni, optički i koaksijalni kablovi Tehnički predlog Identifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije

Copyright © 2021 All rights reserved | Politika privatnosti