Izolovani provodnici i kablovi

Izolovani provodnici

Koriste se za ugradnju u cevima i kanalima, na i ispod maltera, za unutrašnje instalacije električnih aparata, distributivne alate, kao i za autobuse i šinska vozila.
Od širokog spektra izolovanih provodnika, posebno izdvajamo tipove bez halogena, vatrootporne, kao i one koji su otporni na većinu ulja i maziva.

Gumeni izolovani kablovi

Gumeni izolovani kablovi imaju široku primenu – povezivanje električnih aparata, (usisivači, kuhinjski aparati, lemilica itd.) sa malim mehaničkim stresom u domaćinstvima, kuhinjama i kancelarijama. Takođe, upoztebljavaju se za fiksno ili fleksibilno priključenje aparata sa niskim mehaničkim stresom u suvim, vlažnim i mokrim područjima i na otvorenom. Neki kablovi su otporni na ulja, UV-zračenje i ozon. Veoma pogodni za primenu u vetro generatorima na srednjim stresovima. Neki od tipova u slučaju vatre ispuštaju samo male količine dima i korozivnih gasova. Neke vrste kablova su otporne na kiseline, baze i ulja.

PP / NYM

PP / NYM

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
P, PF / H05V-K/-U

P, PF / H05V-K/-U

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
P, P, PF / H07V-U/-R/-K

P, P, PF / H07V-U/-R/-K

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
PP-L / H03VV-F

PP-L / H03VV-F

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
PP-J / H05VV-F

PP-J / H05VV-F

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
GG-J / H05RR-F/RN-F

GG-J / H05RR-F/RN-F

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
EPN 50 / H07RN-F

EPN 50 / H07RN-F

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
ALINDUFLEX

ALINDUFLEX

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
ZN-S / H01N2

ZN-S / H01N2

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
NSSHÖU

NSSHÖU

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
NSHTÖU

NSHTÖU

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
TML

TML

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije

Copyright © 2021 All rights reserved | Politika privatnosti