FTG10M1 , FTG10OM1

Primena: 

Energetski i kontrolni kabl za spoljnju i unutrašnju upotrebu, postavlja se i u vlažnim prostorijama. Pogodan za fiksne instalacije na otvorenom prostoru, u cevima ili kanalima, zidovima, metalnim konstrukcijama i za direktnu ili indirektnu podzemnu instalaciju. Najvažnije svojstvo ove vrste kabla je slaba emisija toksičnih i korozivnih gasova u slučaju požara. Takođe se koristi za napajanje detektora dima i gasova i pokretnih stepenica. Testirani su za funkciju u slučaju požaru.Posebno pogodni za ugradnju u tunelima.

Materijal provodnika: Klasa 5 IEC 60228
Konstrukcija provodnika: “Mica-glass tape” + umreženi elastomer G10 ekstrudirana
ispuna tip M1 bezhalogeno termoplastično jedinjenje
Radna temperatura: -25°C / +90°C na provodniku
Nominalni naponski nivo U/Uo: 0,6/1 kV
Maksimalna temperatura prilikom kratkog spoja: 250°C na provodniku
Minimalni radijus savijanja: 12 x DA

Dodatni podaci: Vatrootporni energetski kablovi, sa izolacijom od G10 gume i plaštom od termoplastične mase M1. Kabl sa fleksibilnim provodnicima za fiksnu instalaciju.