D-EPN / NGFLGÖU

Primena: 

Za povezivanje pokretnih delova liftova, mašina, transportnih postrojenja i glavnih komponenata opreme, ako je kabl izložen savijanjima samo u jednoj ravni. Postavlja se u suvim, vlažnim i mokrim područjima, kao i na otvorenom prostoru.

Materijal provodnika: Bakar 
Konstrukcija provodnika: Klasa 6, od 35 mm2 klasa 5
Izolacija: Guma (EPR) 3GI3, bezhalogena
Materijal plašta: Guma (CR) 5GM3
Otpornost na plamen: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1                           
Otpornost na ozon: Da
Maksimalna temperatura u provodniku: 90 °C
Maksimalna temperatura tokom rada: -40 / +80 °C
Dozvoljena temperatura tokom poleganja: -35 / +80 °C
Radijus savijanja tokom rada: 5 x DA
Radijus savijanja tokom kretanja u radu: 10 x DA
Nominalni naponski nivo Uo: 300 V
Nominalni naponski nivo U: 500 V