Bezhalogeni kablovi

Bezhalogeni kablovi i bezbednosni kablovi

Bezhalogeni i bezbednosni kablovi koriste se za montažu u suvim i vlažnim prostorijama, kao i za direktnu ugradnju u beton. Međutim, ne mogu se koristiti za direktno polaganje u zemlju, kao ni za korišćenje u vodi. Kablovi imaju poboljšane osobine vatrootpornosti i mogu da se koriste u javnim zgradama sa visokim bezbedonosnim zahtevima. Kablovi su bez halogena, niske gustine dima i vatrootporni prema VDE. Zbog toga se primenjuju kod ugradnje u sistemima za dojavu požara, bezbednosno osvetljenje i druge hitne sisteme za snabdevanje električnom energijom prema VDE.

Bezhalogeni komunikacioni kablovi

Koriste se za prenos signala u okviru sistema za merenje, prenos podataka, kontrole, inženjeringa i kao instalacioni kablovi u prostorijama sa visokom opasnošću od požara i sa visokom koncentracijom ljudi. Bezhalogeni komunikacioni kablovi svoju primenu pronalaze i kor prenosa između elektronskih uređaja, u računarskim sistemima ili jedinicama za kontrolu procesa u vatrom ugroženim područjima.

HSLCH

HSLCH

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
LiHCH

LiHCH

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
NHXH FE180/E30

NHXH FE180/E30

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
NHXH FE180/E90

NHXH FE180/E90

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
NHXCH FE180/E30

NHXCH FE180/E30

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
NHXCH FE180/E90

NHXCH FE180/E90

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
JE-H(St)H FE180/E30-E90

JE-H(St)H FE180/E30-E90

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
JE-H(St)H FE180/E30-E90 BMK

JE-H(St)H FE180/E30-E90 BMK

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
FTG10M1 , FTG10OM1

FTG10M1 , FTG10OM1

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
LiHCH FE180/PH90

LiHCH FE180/PH90

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije
LiHH

LiHH

Proizvodi Napojni kablovi Izolovani provodnici i kablovi Telekomunikacioni kablovi Signalno-kontrolni kablovi Bezhalogeni kablovi Mrežni optički koaksijalni kablovi Tehnički predlogIdentifikacija žila po VDE 0815 i VDE 0293-308 DIN 47100 Konstrukcija i obležavanje...

opširnije

Copyright © 2021 All rights reserved | Politika privatnosti