ALINDUFLEX

Primena: 

Za povezivanje električnih alata, mobilnih jedinica i mašina za srednje mehaničke zahteve u suvim i vlažnim prostorijama, kao i za spoljnu upotrebu, u komercijalnim postrojenjima i na građevinskim parcelama. Takođe pogodan za fiksno postavljanje npr. na zidu u privremene zgrade,za direktno povezivanje modula kod uređaja za dizanja itd.

Materijal provodnika: Aluminijum
Klasa provodnika: Po DIN VDE 0295 klasa 5
odnosno IEC 60228 klasa 5
Izolacija žila: Specijalno gumeno jedinjenje
Obeležavanje žila: Po DIN VDE 0293-308 do 5 žila obojenih,
od 6 žile crna sa belim brojevima i žuto-zelena
Materijal unutrašnjeg plašta: Specijalno gumeno jedinjenje
Spoljnji plašt: Specijalno gumeno jedinjenje
Boja plašta: Crna sa zelenom linijom
Štampa: Da
Naponski nivo: Uo/U 450/750 V
Ispitni naponski nivo: 2,5 kV
Kapacitet nosivosti struje: Po DIN VDE 0298 deo 4
Minimalni radijus savijanja tokom rada: 6 x d
Minimalni radijus savijanja tokom postavljanja: 8 x d
Radna temperatura tokom rada min/max: -40 °C / +90 °C
Radna temperatura tokom postavljanja min/max: -30 °C / +90 °C
Temperatura u provodniku: +90 °C
Gorenje: Po IEC 60332-1-2
Otpornost na ulje: Po IEC 60811-2-1
Standard: Slično VDE 0282 deo 4 odnosno EN 50525-2-21
Specijalne osobine: Dizajn i osobine odgovaraju zahtevima po
DIN VDE 0282 deo 4 (H07RN-F) odnosno prevazilaze iste.